డాక్టర్ రంగనాథరావు అస్తమయంBack to list

 
 
 
మన గ్రామానికి అల్లుడు , ప్రముఖ న్యురాలజిస్ట్ శ్రీ ఆడిపూడి రంగనాధరావుగారు 18. 12. 2014 న దివంగతులయ్యారు. మన గ్రామానికి చెందిన  డాక్టర్ యార్లగడ్డ యశోధర గారిని వివాహం చేసుకున్నారు. మన రాష్ట్రంలో తోలి కిడ్నీ ఆపరేషన్ చేసిన వ్యక్తిగా రికార్డులకెక్కారు. ఆయన అంత్య క్రియలు హైదరాబాదులో జరగనున్నాయి.  
 
 
 
Professor A. Ranganadha Rao M.B.B.S., M.S., M.Ch., D.Sc. (born 11 April 1930) is an 
 
Indian urologist. He is the first Urologist from Andhra Pradesh and the first person to 
 
perform Transplantation of Kidney in Andhra Pradesh.
 
Career
 
He is native of Pithapuram, East Godavari district. After primary education there, he joined P. R. 
 
College, Kakinada for Intermediate course.
 
He is graduated from Andhra Medical College, Visakhapatnam in 1952. He has won Anderson 
 
Gold Medal in Anatomy and Dr. Bhaskar Menon Prize in Pathology during his medical career. He 
 
has joined Andhra Pradesh Government Health Services in 1956. He did post-graduation (M.S.) 
 
in Surgery from the same college in 1962. He continued the Government service. He did 
 
Masters degree in Urology from Christian Medical College, Vellore in 1969.[1] He is one of the 
 
first Urologists of the country and the first to specialize in Urology from the state of Andhra 
 
Pradesh.
 
He has worked as Assistant Professor of Surgery in Andhra Medical College between 1962 to 
 
1970. He was Professor of Urology in Osmania Medical College between 1970 to 1983. He was 
 
also Honorary Consultant in Urology at Nizam's Institute of Medical Sciences. During his long 
 
illustrious service, he has established the first Urology department in Osmania Medical College 
 
in 1970 and started Post-graduation Cource in Urology in 1980. His team has successfully 
 
performed the Transplantation of Kidney in Osmania General Hospital in 1982 for the first time 
 
in Andhra Pradesh.
 
He has more than 25 years of experience in Undergraduate and postgraduate teaching. He has 
 
been to many Indian Universities as an Examiner to Post-graduate students in Urology. He has 
 
presented about 35 oral presentations in the National Urology conferences. He has published 
 
about 12 scientific papers in Indian Journal of Urology. He chaired several Scientific sessions in 
 
National conferences of Urological Society of India.
 
He held the positions of Honorary Secretary, Vice-President, President-Elect and President of 
 
the Urological Society of India from 1982 to 1989.
 
He has founded Hyderabad Institute of Urology in 1994 along with some other Urologists in 
 
Hyderabad.[2]
 
He was awarded the Doctor of Science (Honoris Cause) by N.T.R. University of Health 
 
Sciences at 13th Annual Convocation on 13 March 2009.
 
Spouse Details
 
Late Prof. (Dr) Y.Yashodhara Devi was a retired professor in Obstetric and Gynecology at 
 
Government Maternity hospital (GMH osmania) Hyderabad. She was born on August 3rd at 
 
Nuzivid Krishna District. She struggled again the society to become the one of the leading 
 
female gynecology of that era. She got married to Dr.A.Ranghanadha Rao on  24th August 1956.  
 
They had two sons (Late) A.V.Ram Kumar and A.V.Ravi Kumar.
 
They are survived by Dr.A.V. Ravi Kumar. 
 
Orations
 
 He has delivered the "Dr. H. S. Bhat Oration" and spoke on Endourology in 1996.[4]
 
 Dr. Yella Prasad Memorial Oration in 1985.
 
 Dr. Hemadri Sarcar Memorial Oration in Urology in 1990
 
 Dr. Bhaskar Reddy Endowment Oration in 1996.